Du gör Din halkkörning på Trafikcenter i Kumla, och du blir skjutsad och hämtad dit den dagen du ska göra din riskutbildning del 2.

Riskutbildning del 2 halkkörning

Det handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Du får under organiserade former prova på att hamna i olika situationer och upptäcka dina egna och fordonets begränsningar. Allt för att du ska utvecklas till en säker och trygg förare trafiken.

För att kunna tillgodogöra dig Riskutbildning del 2 bör du vara i slutet av din körkortsutbildning. Du måste kunna manövrera bilen på ett normalt sätt. Det ställs dessutom höga krav på din förståelse och din värdering av din körning.

Transportstyrelsens föreskrifter

– Som deltagare måste du legitimera dig med en godkänd legitimation
för att närvaron ska kunna registrera till Transportstyrelsen.
Saknar du godkänd id-handling (körkort, pass, Bank-id) måste
målsman styrka din identitet.
– Kursen är vid ett tillfälle 180 minuter