Riskutbildning del 1

Riskutbildningen kan göras när som helst i din körkortsutbildning, men med fördel tidigt i utbildningen för att du lättare ska kunna reflektera över riskerna i trafiken. Du kommer under kursen ställas inför flera ställningstaganden om hur Du kan påverka din egen situation i trafiken.

Innehåll i kursen:

– Alkohol och andra droger
– Trötthet
– Andra riskbeteenden i trafiken

Transportstyrelsens föreskrifter

– Som deltagare måste du legitimera dig med en godkänd legitimation för att närvaron ska kunna registrera till Transportstyrelsen.
Saknar du godkänd id-handling (körkort, pass, Bank-id) måste målsman styrka din identitet.
– Kursen är vid ett tillfälle 180 min samt 2 fikaraster som vi bjuder på.

Riskutbildning del 1 

9.00-12.30

22/10
19/11
Anmälan:

Som inskriven elev hos oss kan du själv boka in dig direkt via ”Elevcentralen”.
Anmälan via Elevcentralen